Alternativa vodovodu
Domácí vodárna je zařízení, které slouží k nepřetržitému zajišťování dodávek pitné a čisté užitkové vody. Její realizace představuje nezávislou alternativou vodovodu. Laicky řečeno jde o způsob, jak dostat vodu ze studně (případně jiného vodního zdroje) do domácí baterie. Instaluje se buď v místech, kde není dostupná vodovodní síť (odlehlá samota), anebo (tam, kde tato síť dostupná je) jako doplňkový či rezervní zdroj dodávek vody. 

Hlavní výhodou domácí vodárny je její nezávislost na vodovodní síti a samozřejmě také nízké náklady za dodávky vody. Stává se proto běžnou praxí, že si majitelé domů se zahradou, kteří jsou napojeni na běžnou vodovodní síť, pořizují své vlastní domácí vodárny. Díky tomuto nekomplikovanému zařízení ušetří nepřehlédnutelnou sumu finančních prostředků za vodu na zalévání. Vodu z domácí vodárny lze pochopitelně používat i k běžným účelům v rámci domácnosti. 

Tip: Pokud chcete svou domácí vodárnu využívat k zavlažování zahrady, na čerpadle nešetřete. Laciná ponorná čerpadla, která jsou součástí nabídky hypermarketů, mají velmi nízké hodnoty tlaku. 

Vodárna pod drobnohledem
Nutnou podmínkou k instalaci domácí vodárny je nedaleký a dostatečný zdroj vody. Tím může být kopaná nebo vrtaná studna, případně zásobní nádrž. Po technické stránce je domácí vodárna souborné zařízení neboli soubor několika zařízení, které se skládá z čerpadla, tlakové nádoby a dalších částí, jako jsou tlakoměry, čidla a jističe.

Mezi nejdůležitější součásti domácí vodárny patří čerpadlo a tlaková nádoba. Čerpadlo může pracovat na různém principu. Jako součásti vodáren se používají odstředivá, odstředivá samonasávací, odstředivá ponorná, či vřetenová ponorná čerpadla. Právě na čerpadle závisí výkonnost celé vodárny. Další součástí je tlaková (expanzní) nádoba, která slouží jako zásobník vody. Její velikost ovlivňuje pouze počet spínání čerpadla. Zde platí, že čím větší, tím lepší. Obsah malé nádoby se totiž rychle spotřebuje, a tak je zapotřebí její častější doplňování. Nejde ani tak o to, že časté uvádění motoru čerpadla do provozu má za následek kratší životnost celého systému, jako spíše o nežádoucí kolísání tlaku. 

Princip fungování domácí vodárny je poměrně jednoduchý. Čerpadlo nejprve natlakuje expanzní nádobu. Nádoba
se při zapnutí baterie postupně vyprazdňuje, a to až do doby, kdy tlak klesne pod minimální stanovenou úroveň. V tomto okamžiku se spustí čerpadlo, opětovně natlakuje expanzní nádobu na maximum. Při otevření vodovodní baterie se celý proces znovu opakuje.

Poraďte se předem 
Na trhu se setkáte s několika typy domácích vodáren, a to od zahraničních i českých výrobců. Ceny těchto výrobků jsou srovnatelné. (Pořizovací náklady kvalitní domácí vodárny jsou závislé na typu. V průměru se však pohybují kolem deseti tisíc korun.)

Než si toto zařízení koupíte, poraďte se s odborníky. Sdělte jim především, jaký zdroj vody máte k dispozici (zda kopanou či vrtanou studnu a s jakým průměrem), a k jakým konkrétním účelům hodláte vodárnu používat. Oni Vám pak doporučí vhodný typ. Například pro kopanou studnu se používá samonasávací čerpadlo, které vytahuje vodu z hloubky až do 8 metrů. 

Domácí vodárnu si lze pořídit buď jako komplet, anebo si můžete nakoupit jednotlivé komponenty, ze kterých si ji následně sestavíte.

Foto: Samphoto