Standardy z minulosti dnes již neplatí
Je to tak. Vzrůstají ceny, mění se nároky a majitelé domů hledají nová řešení. Jednou z nejpalčivějších otázek je úspora peněz a snížení spotřeby energií především za vytápění. Toho lze dosáhnout u staršího domu zateplením, celkovou rekonstrukcí nebo i výměnou tepelné izolace za kvalitnější.

Pro co se rozhodnout?
Inspirací může být příběh majitelů staršího rodinného domu, kteří krátce po jeho zakoupení objevili závažné nedostatky. V letních měsících je dům příliš neochladil a v zimě, byť hodně protopili, cítili chlad. Komfortní bydlení si představovali jinak, a tak se rozhodli pro částečnou rekonstrukci. Dům potřeboval vhodné zateplení a také rekonstrukci střechy, (jejíž stav už začal být kritický). Po zvážení všech možností bylo proto přistoupeno k výměně střešní krytiny a doplnění tepelné izolace.

Puvodni zatepleni stropu

V tomto případě již neexistovala původní projektová dokumentace, ale i když je k dispozici, je vždy vhodné nechat provést kontrolu stávajícího stavu a skladby střechy. Tu zajistila pokrývačská firma Střechy Bohemia s.r.o., včetně veškerých následných úprav.

Puvodni zatepleni strechy

Střešní plášť byl bez zateplení, parozábrana chyběla. Zateplena byla sice stropní konstrukce (pod stropem 4 cm skelné vaty zakryté heraklitem a na stropě volně položená skelná vata v tloušťce cca 12 cm), ale zřejmě již dlouhodobě docházelo k zatékání vody, neboť vata stejně jako střešní okna již nebyla plně funkční.

Puvodni stresni okno

Firma dále zjistila, že přesah střechy byl vysypán polystyrenovým granulátem a překryt skelnou vatou.

Jak na to?

Firma Střechy Bohemia s.r.o. se proto obrátila na odborníky ze společnosti Puren, se kterými spolupracovala úspěšně již v minulosti a vyžádala si návrh na rekonstrukci stávající šikmé střechy rodinného domu z hlediska efektivnějšího zateplení, resp. tepelné izolace. Firma Puren GmbH působí dlouhodobě na českém trhu a je předním světovým výrobcem tepelných izolací z tvrdých polyuretanových pěn pod označením PIR izolace. Zákazníkům nabízí nejen své výrobky, ale poskytuje i odborný technický servis, poradenství při rekonstrukcích a specializuje se na šikmé a ploché střechy.

Puvodni latkovani bez kontralati

Jakmile se přikročilo k demontáži staré střechy, bylo vše jasnější. Pod původní pálenou střešní krytinou chyběly kontralatě (zajišťují ventilaci pod krytinou), na některých místech byly latě podloženy, ale jako ventilační mezera tento systém nefungoval. Navíc se ukázalo, že při realizaci střešního pláště bylo nakombinováno více různých materiálů.

Nova skladba strechy

Řešení pro bezpečné, jednoduché a funkční zateplení střechy domu navrhl Puren takto: parozábrana běžného typu pod krokvemi, skelná vata o tl. 160 mm mezi krokvemi a PIR izolace - Puren PLUS s oboustranným flísem a integrovanou doplňkovou hydroizolační vrstvou se samolepícími přesahy nad krokvemi v tl. 80 mm. Tím bylo dosaženo doporučených hodnot splňujících podmínky pro nízkoenergetický dům dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (zateplení střechy s prostupem tepla 0,16 W/m2K). Použita byla nová skládaná pálená krytina na latích, tentokrát již s funkční odvětrávací ventilační mezerou 40 mm pod krytinou. Kontralatě byly správně podtěsněny těsnící hmotou dle požadavku Cechu KTP a společnosti Puren; pomocí těsnícího tmelu pod kontralatě.

Nove stresni okno a zatepleni strechy

Závěr
I zde se opět potvrdilo, že před zahájením rekonstrukce střechy je nutné vždy ověřit aktuální stav bez ohledu na údaje v projektové dokumentaci a vyhodnotit tepelně technický stav, tj. tepelný odpor stávající izolace a vliv vlhkosti na tepelnou izolaci, stejně jako kvalitu zabudovaných dřevěných prvků. Při nedodržení průzkumu a nevyhodnocení údajů a jejich posouzení může totiž při pouhém dodatečném doplnění tepelné izolace docházet následně ke zvýšení vlhkosti ve střešním plášti i v jednotlivých vrstvách tepelných izolací. Čím více se totiž dům zatepluje, tím více se objevují komplikace s tepelnými mosty, tedy s místy, kde teplo uniká z interiéru do exteriéru. Uvedená rekonstrukce střechy rodinného domu dokazuje důležitost spolupráce pokrývačské firmy, dodavatele tepelné izolace a důvěru majitelů ve správné rozhodnutí a zvolené řešení.

www.puren.cz