Bezpečí pociťují jedinec i houf, všichni jeho příslušníci, v různém stadiu vývoje s odlišnou intenzitou.
Čím je prostor větší, tím narůstá – až po jistou hranici – náš pocit volnosti a jistoty. Těsná klec malého výtahu vyvolává až klaustrofobii, rozlehlost hradních sálů má za následek pocit osamocenosti v jakoby bezbřehém prostoru.

Velkorysost pojetí obytného prostoru spočívá ve vyřešení místností, které jsou k dispozici pro rodinné bydlení, aby všichni jeho obyvatelé měli v každém okamžiku více možností trávení času v různém prostředí, přiměřeně denní (noční) i roční době, individuální náladě i společenské potřebě. Možnost výběru může být podpořena růzností úprav interiérů, členitostí místností, malbou či tapetou, rozestavěním nábytku, barevnou sladěností, úpravou povrchu, závěsovinou a samozřejmě osvětlením.


Nejprve je třeba umět sladit dům a krajinu, což pokračuje od exteriéru v okolí domu i interiérem místností. Jednota prostředí místností je rozhodující pro harmonické přizpůsobení vůči okolí, které do místností prolíná výhledy z oken. Jiné ladění patrně bude mít zařízení horské chaty a výrazně odlišné uspořádání sebevětšího velkoměstského bytu – s výhledem na partie sousedních domů.

Prvotní by mělo být vyřešení propojení různě funkčně zařízených částí, dále sjednocení stylu dveří a oken. V zařizování místností je samozřejmě významná účelnost, ale nemělo by se zapomínat ani na poměr zastavěnosti a prostoru, sladění velikostí předmětů navzájem, vztahů výšek a šířek jednotlivých kusů nábytku, hran a oblin, jejich materiálové i barevné sladěnosti. O sjednocení stylu doplňků, podlahových krytin, zejména koberců, záclon a závěsů či obrazů nebo tapirérií nemluvě.

Procházka bytem – rezidencí – by měla přinášet pocit důvěrné blízkosti a svobody, závan rytmu i symetrie, lehkosti doteku či odrazu přírody a přítomnosti příjemných předmětů na pohled i dotyk. Vědomí vyváženosti a specifické hranice promítnutí osobních představ umění je kouzlem osobnosti. A samozřejmě i velkoprostorový byt by měl mít svou intimnost, mírně rozdílnou teplotu jednotlivých částí, také vůni, která podtrhuje kouzlo image osob v něm bydlících.


Foto: Tv Prima: Jak se staví sen