Bytové domy jsou více než z poloviny panelové. Podle výpočtů ministerstva pro místní rozvoj by likvidace všech paneláků v republice přišla na půl bilionu korun, zatímco opravy na 400 miliard korun.


Lidé žijící v panelácích většinou již pochopili, že jim stát nijak ohromujícími částkami nepomůže, a tak si budou muset pomoci sami. Většinou není v jejich finančních možniostech vyřešit si svou bytovou situaci individuální výstavbou. I když rodinných domků v satelitních městečcích přibývá, jde jen o 30 000 lidí ročně, kteří si takto vyřeší své bydlení.


Paneláky jsou vysmívané a zavrhované, ale jejich technologie v zásadě špatná nebyla, pokud byla ovšem kvalitní. Dalším problémem je, že se postavením paneláků považoval problém s bydlením v příslušné lokalitě za definitivně vyřešený, což nebyla tak docela pravda. Průběžná údržba a opravy se nedělaly a termíny revizí nedodržovaly.


Mnohé obce nechtějí do paleových sídlišť ve svém majetku dávat peníze a raději je privatizují. Nově vytvořená společenství nájemníků a majitelů většinou nebývají při rozhodování dosti akční, někde navíc zůstatkoví staří vlastníci zůstali v převaze. Peníze se jim nechce investovat, mnohde je nemají a města nepůjčí.


Při komplexní rekonstrukci panelového bytového domu včetně bytových jader, rozvodů, výtahů, střechy a opláštění vyjde na jeden byt částka kolem 300 000 korun. Hodnoty bytů se však zvýší, budou mít daleko vyšší reálnou cenu. V současné době jsou podle mínění odborníků na svém vrcholu. V Praze se vyšplhala cena bytu v paneláku (3+1, cca 75 metrů čtverečních) na tři miliony korun, záleží na lokalitě. Naproti tomu v méně atraktivních místech v republice jsou ceny bytů v panelácích až desetkrát nižší.


Kde neváhali a rozhodli se pro rekonstrukce včas, udělali dobře. Letos se totiž platí za stavební práce vyšší DPH. Za dobrými příklady se lze rozjet například do Brně-Líšně, kde s úvěry pomohla obec, nebo do Svitav (sídliště Lány), kde byli iniciativní také radní. Představitelé obcí by však měli mít vždy jasné záměry a spolupracovat se skutečnými odborníky, aby neinvestovali peníze spřáteleným firmám a výsledkem nebyla poloviční řešení s pouze kosmetickými úpravami. Tím by bylo zaděláno na daleko větší problém: vznik ghett pro sociálně slabší vrstvy potenciálních neplatičů stále se zvyšujícího nájemného.