Ponechat nebo přemístit?
Jestliže máte v jezírku teplomilné rostliny a ryby, pak je nutné je na zimu přemístit do teplejšího prostředí. Kupříkladu akvarijní rybičky můžete zimovat přímo v pokojové teplotě. Některé choulostivější druhy rostlin, jakými jsou lekníny nebo vodní hyacinty, přemístíme z jezírka ještě před nástupem rizikových teplot. Teplomilné želvy taktéž včas přemístíme do vhodnější zimní ubikace.

ryby v jezirku

Údržba před zimou

Mrazuvzdorné rostliny a rostliny zvyklé na naše podnebí můžeme v jezírku ponechat, stejně tak jako ryby a želvy pocházející z nám podobného klimatu. Před zazimováním je důležité z jezírka vybrat co nejvíce nečistot, tedy odumřelé zbytky rostlin a živočichů. Při ponechání bude probíhat proces rozkladu a při něm se uvolňují toxické plyny, které by rostliny a živočichy zahubily. Nečistoty postačí vybrat síťkou.

leknin

Jak zimovat
Pro bezpečné přezimování ryb a některých druhů želv je důležitá hloubka jezírka alespoň 1m. Při dlouhodobějším poklesu teplot pod 7°C se ryby stáhnou do nejhlubší části jezírka a přestávají přijímat potravu. Rostlinám stačí k bezpečnému přezimování hloubka 50 až 70 cm, postačí k tomu takto hluboká prohlubeň v některé části jezírka.

vodni rostliny v jezirku

Ochrana hladiny

Během celé zimy obyvatelé jezírka potřebují stále přísun čerstvého vzduchu a tím pádem musíme zabránit celistvému zamrznutí hladiny. Můžou nám v tom pomoci polystyrenové desky, které umístíme na hladině jezírka. Stejně tak nám k tomu mohou posloužit větve chvojí. Tato opatření nezabrání zamrznutí zcela, ovšem nevytvoří se ledová plocha uzavírající celou hladinu jezírka. Vytvoří se pouze slabá a nesouvislá vrstva ledu.