Prodej nemovitosti je malé umění


My považujeme prodej nemovitosti za malé umění, které nezvládne žádný online nástroj. Schopnost vyjednávat, prodat za dobrou cenu a připravit nemovitost k prodeji tak, aby přitáhla pozornost seriozních zájemců je totiž opravdovým uměním, které vyžaduje léta zkušeností a dobré znalosti trhu.

Realitní servery často slouží neprofesionálním makléřům


Realitní servery, které nabízejí jednoduchý prodej nemovitosti bez prostředníka, jsou často pouhá vábnička na prodávající s cílem získat na ně kontakt a následně jim nabídnout pomoc při prodeji. Takto se ale ozývají pouze makléři, jejichž styl práce “nafotit, podepsat smlouvu, hodit na internet, získat kupce” je k ničemu a klientovi ve skutečnosti vůbec nepomáhají, pouze ho oberou o peníze. Tím jenom zhoršují pověst celé profese.Zkušeného makléře nedokáže nahradit sebelepší online nástroj


I když se i realitní trh digitalizuje, dobré makléře nelze nahradit. Hlavní přidaná hodnota nejlepších realitních makléřů totiž není v zajištění inzerce, sehnání kupce ani ve vyřízení administrativy s prodejem spojené (čili v technických záležitostech). Je především v optimálním stanovení prodejní ceny, ve zkušenostech s realitním marketingem, ve vyjednávání s kupujícími či ve zvládání nátlaku a emocí. To žádný realitní web neumí.

Pouze zkušení a profesionální makléři mají budoucnost


Zkušení prostředníci při prodeji bytu budou potřeba i v digitalizovaném světě. Udrží se ale jen ti nejlepší, protože pouze ti můžou online nástrojům konkurovat. A vy jako prodávající rozhodujete o tom, kolik nekvalitních makléřů se do budoucna uživí a kolik jich svou činnost bude muset ukončit.