Asi takovým naším nejčastějším cílem, kterého dříve či později dosáhne většina z nás, je bydlení. Dospíváme a nacházíme si svého životního partnera, se kterým bychom chtěli založit rodinu a vytvořit harmonický vztah. Vlastní byt či dům je tedy nepostradatelnou součástí naší budoucnosti. 

Jaké jsou možnosti řešení takové situace? Asi většina z nás nemá takové štěstí, aby disponovala takovou hotovostí, které je k nákupu bytu nebo domu zapotřebí. Naštěstí dnes existuje celá řada finančních produktů, díky kterým se i tento náš sen může stát reálným. A my si zde rozebereme stavební spoření, které je v tomto směru nejoblíbenějším a stále častěji klienty vyhledávaným produktem, který jim dává odpověď na jejich otázku ohledně bydlení.

Stavební spoření
Stavební spořitelna vám ve svém produktu stavebního spoření zajišťuje jednak velmi slušné zhodnocení vašeho vkladu, ale také snadno dostupný úvěr na bydlení. Stavební spoření zahrnuje v první fázi spoření a následně možnost klienta využít svého nároku na úvěr. 

Další prostředky stavební spořitelna poskytuje pomocí tzv. meziúvěru, což jsou jinak řečeno překlenovací úvěry. Překlenovací úvěr je sice méně výhodný, ale oproti tomu je pro klienta dostupný v kratším časovém horizontu. Slouží jako finanční produkt pro ty, kteří nemají naspořeno dostatek vlastních peněz na financování svého bydlení.

Vždy je zapotřebí zhodnotit aktuální situaci na finančním trhu a provést analýzu veškerých dostupných produktů, neboť se stavební spoření spořitelnu od spořitelny liší. A jistě je ve vašem zájmu si pro sebe zajistit maximum dostupných benefitů. Jednotlivé nabídky se liší zejména výší a fixací úrokové sazby, s čímž souvisí i délka splácení. Nejste-li si schopni analýzu provést sami, což není u laiků nic neobvyklého, požádejte o ni odborného finančního poradce nebo server, zabývající se touto problematikou. Udělejte maximum pro to, aby vaše půjčka na bydlení byla prostředkem k dosažení vašeho cíle, nikoli životním břemenem, které si dobrovolně naložíte na svá záda.