Ano, geotermální tepelná čerpadla najdete např. v Indii, Saudské Arábii, Spojených arabských Emirátech, Ugandě, Etiopii a dalších zemích, které rozhodně netrpí nedostatkem tepla, geotermální energii však využívají k výrobě elektřiny či chlazení místností. Na druhou stranu, geotermální tepelná čerpadla vytápějící rodinné domy i nerezidenční objekty najdete v Kanadě, Skandinávii a dokonce i na Sibiři.

Geotermální energii využívají lidé, byť primitivním způsobem, již více než 10 000 let. Dnes, když lidstvo disponuje dostatečnými technologiemi a řeší negativní dopady spalování fosilních paliv, můžeme být svědky renesance této energie. To platí i pro Českou republiku, kde se již stává víceméně samozřejmostí, že u velkých průmyslových, kancelářských či rekreačních objektů, stejně jako u úřadů, dopravních staveb apod.  najdete tepelná čerpadla a často také právě geotermální tepelná čerpadla.

Kombinace spolehlivých dodávek levného tepla či chladu, dlouhá životnost čerpadla a absence vysokého negativního dopadu na životní prostředí je něco, co otevírá pomyslné peněženky podnikatelů i politiků.

 

Příklady projektů / studií zahrnujících využívání geotermální energii:


- New York zkoumá možnosti vytápění všech bytů, tj. cca 900 000 jednotek geotermální energií.

- Mnichov již pracuje na modernizaci své sítě dálkových dodávek tepla, přičemž teplo z geotermální energie by se na celkovém objemu dodávek mělo podílet z cca 70 %.

- Vídeň v rámci svých plánů na dosažení karbonové neutrality plánuje navýšit podíl tepla z geotermální energie na celkových dodávkách tepla dálkovým způsobem na 10 %.

- Švýcarsko již realizuje projekty na využívání geotermální energie z hladiny tamních jezer, které mu mají pomoci se snížením závislosti na dodávkách ze zahraničí především Německa.

- Německo masivně instaluje tepelná čerpadla ve svých vládních budovách, najdeme zde i projekty využívající geotermální teplo z uzavřených uhelných dolů, stejně jako velká tepelná čerpadla využívající nadbytečnou elektřinu z větrných a solárních elektráren pro výrobu tepla.

Ať již tedy hledáte levný a spolehlivý zdroj energií pro rodinný dům či firemní objekt, věnujte zvýšenou pozornost geotermální energii, vyplatí se to!

Zdroj obrázku: GSPhotography / Shutterstock.com