Hned několik studií a zpráv prokazuje, že tepelná čerpadla jsou schopna i v těchto podmínkách nabídnout stabilní dodávky levného tepla a teplé vody levněji než konvenční zdroje. Jak můžete využít zkušenosti skandinávských domácností ve svůj prospěch, to se dozvíte na níže uvedených řádcích.

Byla to právě Skandinávie, kde se v 70. letech minulého století odehrála první renesance tepelných čerpadel. Tamní domácnosti musely v době skokového růstu ceny a nedostatku fosilních paliv řešit, čím budou vytápět své domovy během zimy. Na řadu přišla logicky tepelná čerpadla, která své majitele zbavují závislosti na cenách i dostupnosti paliv typu topný olej, zemní plyn, uhlí apod. Dodnes je možné ve Švédsku najít funkční čerpadla instalovaná v této době!

Pozitivní zkušenosti z tohoto období vedly k tomu, že politici ve Švédsku, Finsku, Norsku či Dánsku začali na začátku tohoto tisíciletí podporovat další rozšíření tepelných čerpadel. Druhá vlna masivního rozšiřování, tentokrát hnaná z velké části i dotacemi či daňovými úlevami, vedla k tomu, že dnes ve Skandinávii najdeme celé městské čtvrti či dokonce města vytápěná právě tepelnými čerpadly.

Statistiky ukazují, že domácnosti ve Skandinávii jsou dnes schopny zajistit si díky tepelným čerpadlům teplo a teplou vodu výrazně levněji nejen v porovnání s „klasickými“ zdroji tepla

Porovnání ceny za megawatthodinu u jednotlivých zdrojů teplaPozn. ceny v eurech, data platná pro Finsko, zdroj: Nordic Council of Ministers

Tepelná čerpadla mají velmi příznivé pořizovací náklady (modrá barva), náklady na provoz (oranžová barva) i náklady na údržbu (šedá barva). Pořizovací náklady a náklady na provoz nezahrnují daňové úlevy či dotace na pořízení tepelného čerpadla. Nutno podotknout,  že tepelná čerpadla jsou běžnou součástí systému dálkového dodávání tepla.

Co to znamená pro vás?

I v klimatických podmínkách středí Evropy, tepelná čerpadla zde místo pelet a topného oleje poráží zemní plyn i uhlí. I v tuzemsku jsou přitom k dispozici tepelná čerpadla v, jejichž kvalitu prověřily dlouhé a kruté zimy Skandinávie. Jak jste si mohli všimnout z výše uvedeného grafu, vůbec nejlevnějším zdrojem tepla jsou tepelná čerpadla získávající energii z geotermálního tepla uchovaného pod povrchem země. Toto teplo je v dostatečné míře dostupné napříč celou republikou, tepelným čerpadlům ve skutečnosti stačí k zajištění veškerého tepla teplé vody pouze několik málo jednotek procent tohoto tepla. Pořizovací náklady na tepelné čerpadlo lze výrazně snížit díky dotacím, díky dlouhé předpokládané životnosti a faktu, že tepelná čerpadla jsou „preferovaným“ zdrojem energie do budoucna, se budete moc po dlouhá léta těšit z nízkých účtů za teplo a veškeré investice se vám vrátí v řádu jednotek let.

Uhlí i zemnímu plynu pomalu zvoní hrana, tepelná čerpadla se naopak těší z podpory

Tepelná čerpadla jsou součástí ambiciózních projektů napříč západní Evropou, počítá se s nimi nejen pro lokální vytápění nemovitostí, ale také jako s významným zdrojem tepla v rámci dálkových dodávek. Zatímco kotle na uhlí, dřevo, zemní plyn či topný olej se stávají předmětem regulací, tepelná čerpadla se těší z podpory v podobě dotací a daňových úlev.

S tepelnými čerpadly vám tedy nehrozí, resp. nic tomu nenaznačuje, že byste do zdroje tepla pro vaši nemovitost museli investovat další peníze z důvodu omezení spojených se snižováním emisí skleníkových plynů a energetické náročnosti budov.

Zdroj obrázku: Alexxxey / Shutterstock.com