Co je to tepelné čerpadlo?
Tepelná čerpadla se v posledních letech stala velmi oblíbeným, levným a také zcela bezstarostným způsobem vytápění po celém světě. Zjednodušeně řečeno je tepelné čerpadlo stroj, který čerpán teplo z jednoho místa na druhé. Pracuje na podobném principu jako chladničky nebo klimatizace, pouze v opačném režimu.

K čemu slouží tepelná čerpadl

• vytápění objektů - domů, bytů, apod.
• ohřev vody • zdroj tepla pro vzduchotechniku
• ohřev sezonních i celoročních bazénů
• chlazení, klimatizace (klimatizace Rittal, Samsung, Toshiba)

Jak tepelná čerpadla fungují?
Obnovitelné energie jsou k dispozici všude kolem nás a lze je vynalézavě použít. Tepelná čerpadla odebírají tepelnou energii z okolí a přenášejí ji do topného systému. Dokáží odebírat teplo i při velmi nízkých teplotách. Čerpadlo se skládá ze čtyř základních částí:

• odpařovač
• kompresor
• kondenzátor
• expanzní ventil

V odpařovači dojde k předání tepla z venkovního prostřední do teplonosného média, které je v kompresoru stlačeno a tím dojde k jeho zahřátí. Hnacím systémem tohoto zařízení je kompresor poháněný elektromotorem. Aby tepelná čerpadla fungovala, vyžadují elektrickou energii. Její spotřeba je ovšem nižší než získané teplo.

Poměr mezi spotřebovaným a získaným množstvím energie je udáván topným faktorem = COP (Coefficient of Performance). Topný faktor vyjadřuje efektivitu práce čerpadla a je indikován dle normy EN 14 511.

Jeho hodnota je vždy závislá na vstupní teplotě, výstupní teplotě a typu kompresoru. Za opravdu efektivní se považují tepelná čerpadla, která mají hodnotu COP 3 a vyšší, což znamená, že v porovnání s jinými topnými systémy ušetří až dvě třetiny nákladů.

Výhody a nevýhody tepelných čerpadel
K výhodám tepelných čerpadel patří velmi nízké náklady na vytápění, komfortnost a bezprašnost. Vzhledem k současným cenám energií můžete ušetřit polovinu až dvě třetiny z nákladů. Domácnosti, které využívají tepelná čerpadla mají také levnější sazbu elektrické energie.

Zřejmě jedinou nevýhodou tepelných čerpadel je jejich vysoký vstupní investice, která má ale poměrně rychlou návratnost.

Druhy tepelných čerpadel
Tepelná čerpadla se dělí na několik základních typů podle zdroje vstupní energie, přičemž nejznámější a nejpoužívanější typy jsou:

1. Tepelné čerpadlo vzduch vzduch -
odebírá energii z okolního vzduchu a dále ji předává do topného média, jímž je opět vzduch. Pro fungování tohoto typu je zapotřebí instalace vzduchotechnického rozvodu. Tento typ čerpadla neslouží pro ohřev vody.

2. Tepelné čerpadlo vzduch voda - odebírá energii ze vzduchu a odevzdává ji vodě. Výhodou tohoto typu čerpadla jsou minimální nároky na umístění a snadná instalace. Hodí se také pro ty, kteří mají doma bazén.

3. Tepelné čerpadlo voda voda - odebírá energii spodní vodě. Pro fungování tohoto typu je potřeba studny s celoročně dostatečnou vydatností a kvalitou vody, a vsakovací studnu pro navracení ochlazené vody.

4. Tepelné čerpadlo země voda -
odebírá energii z půdy. Čerpadlo odebírá teplo ze země za pomoci plošných zemních kolektorů - trubek. V zimě si čerpadla zanechávají skvělý výkon a vynikající topný faktor. Čerpadlo může čerpat teplo ze země také za pomoci hloubkových vrtů. Nevýhodou je opravdu vysoká pořizovací cena.

Volba vhodného typu tepelného čerpadla

Volba konkrétního typu tepelného čerpadla je závislá na rozloze pozemku, typu podloží a na charakteru domu. Pro každý objekt se hodí jiný typ tepelného čerpadla. Při výběru bychom se měli vždy poradit s odborníky, kteří nám navrhnou nejvýhodnější variantu.

Také si nechte od výrobce předběžně spočítat provozní náklady s tepelné čerpadlo si vždy pořizujte v kompletu s montáží, projektem a uvedením do provozu. Odborníci je doporučují do novostaveb, starších zrekonstruovaných domů a pasivních domů, kde se budou starat o vytápění i ohřev vody. Jsou vhodná především do objektů, které mají dobré tepelně-technické vlastnosti.