Dobrá údržba během sezóny a správné skladování v mimo sezónu povede k tomu, že z Vaší sněhové frézy dostanete maximum a nebude na odpis po několika sezónách.

Sněhovým frézám se například vyrovná kultivátor, který můžete využít i na orání půdy. Bohužel kultivátor se během roku nezastaví a tak i jeho údržba je mnohem náročnější a dražší.

Údržba sněhové frézy

Před začátkem údržby, čištěním, opravy, nebo kontroly sněhové frézy, odpojte všechny ovládací prvky, vypněte motor a vyčkejte, dokud se pohyblivé části úplně zastaví. Pokud je váš model na klíč, vyjměte jej. U benzínového modelu odpojte kabel, který zapaluje svíčky, a uzemněte ho proti motoru. U elektrického modelu je samozřejmostí odpojení ze zdroje napájení. Postupujte přesně podle přísných pokynů na údržbu stanovených výrobcem zařízení, včetně těch, pro použití ochranných pomůcek a obleků při výkonu práce.

snehova freza

Údržba se může lišit v závislosti na ventilátoru sněhu, který Váš modelu má. Raději si přečtěte dokumentaci před zahájením prací a vždy dodržujte pokyny výrobce pro používání, údržbu a bezpečnost.

Zde jsou některé společné postupy pro všechny modely:

• Před každým použitím zkontrolujte hladinu oleje a dolijte podle potřeby (benzínové modely).
• Vyměňte zapalovací svíčku po každých 100 hodinách práce, nebo minimálně jednou za sezónu (benzínové modely).
• Vyměňte vzduchový filtr, podle potřeby (benzínové modely).
• Zkontrolujte střižné šrouby/čepy (pokud jsou ve výbavě) a další upevňovací prvky, které slouží ke správné těsnosti.
• Ověřte, zda se ovládací prvky na přístroji dají správně zapojit a vypojit a upravte je podle potřeby.
• Udržujte správný tlak v pneumatikách.
• Stroj promažte podle pokynů výrobce.
• Po použití, spusťte stroj na několik minut, aby roztál zbylý sníh. Tím předejdete tomu, aby se zabránilo zamrznutí šneku, nebo oběžného kola. Z důvodu zamrznutí byste neměli na očištění využívat vysokotlaký čistič.

Ucpaný odhazovací komín
Nikdy nečistěte odkazovací komín rukou. Kontakt ruky s rotujícími lopatkami v odhazovacím komínu je podle statistik nejčastějším zraněním v souvislosti se sněhovou frézou.

Krok 1
Vypněte motor.

Krok 2

Počkejte 10 sekund a ujistěte se, že lopatky oběžného kola se již víc netočí.

Krok 3
Vyčistěte skluz. Vždy používejte čisticí prostředek, rozhodně ne vaše ruce. Pokud k Vaší sněhové fréze není dodáván žádný čisticí prostředek, raději si ho zakupte.