Pro kvalitní střešní tašky je vhodná příprava výrobní suroviny základem úspěchu
Výslednou kvalitu tašek ovlivňuje už samotná surovina – hlína. V případě tašek TONDACH je tato surovina fyzikálními procesy upravována tak, aby měla ideální vlastnosti nutné pro další zpracování. Během tohoto dochází mimo jiné také k přimíchání přírodních pigmentů, které mají za úkol oživit a standardizovat přirozený odstín. Výsledkem takového zpracování je ekologická surovina konstantních vlastností, která umožňuje jak správné formování výlisku, tak finální vypálení tašky.
Během vypálení při teplotách vyšších než 1 000°C dochází k zušlechtění tašky, čímž krytina získává své základní vlastnosti, pro které je ceněna, a které předurčují dlouhověkost tašek.

Pravidelné testováné odolnosti pálených tašek
Jednou z nejvýznamnějších zkoušek, kterými je testována odolnost tašek, je zkouška mrazuvzdornosti. V rámci tohoto důležitého testu jsou napodobovány přirozené zmrazovací a rozmrazovací pochody, kterým jsou tašky na střeše vystavovány. Podle statistických zásad dochází nejprve k výběru vzorků. Vzorky jsou máčeny a následně dochází k jednostrannému vystavování jejich povrchu intenzívnímu zmrazování. Poté se opět postříkají vodou a rozmrazují se ponořením do vody. V programovatelném mrazicím boxu se tyto zmrazovací cykly opakují 150krát. V jiných zemích Evropy jsou tašky vystavovány významně menšímu počtu takových cyklů. Proto české tašky patří mezi jedny z nejkvalitnějších a bez problému zvládají i extrémní vlivy počasí.

Engoba a glazura - jakým způsobem jsou tašky povrchově upravovány
Pálená střešní krytina našeho největšího výrobce TONDACH se vyrábí v celé řadě kombinací modelů, povrchových úprav a barevných provedení. Povrchové úpravy pálené tašky můžeme rozdělit do třech základních kategorií:

▪ Pálená střešní taška v režném provedení
Barva povrchu takovéto pálené tašky vzniká pálením a odvíjí se od charakteru suroviny. Režná pálená taška není nijak chemicky přibarvována, barva se mění pouze případným mícháním surovin („hlíny“).

▪ Pálená střešní taška engobovaná
Engoba znamená matný, matně lesklý až lesklý povrch. Jedná se o speciálně upravený jílový kal, do kterého jsou podle požadované barvy přimíchávány příslušné minerály či oxidy kovů. Tzv. Jílová břečka se nanáší na ještě nevypálenou tašku. Děje se tak pomocí namáčení, přelévání, rozprašování nebo stříkání.

▪ Pálená střešní taška glazovaná
Při glazurování je na povrch tašky je podobně jako u engobování před výpalem nanesena vrstva jílové břečky – obsahuje ovšem větší množství křemičitých látek - skla. Výsledkem je po výpalu taška pokrytá uzavřenou, tvrdou sklovitou vrstvou.

Tradiční pálená taška = 100% přírodní produkt

Stejně jako u režného provedení, ani u engoby a glazury nejsou pro výrobu tradiční pálené tašky použity žádné chemické úpravy – jedná se o nanesení jen a pouze přírodních materiálů. Pálená taška je tak nanejvýš ekologickým a 100% přírodním produktem, a to jak při procesu výroby, během dlouhých desetiletí užívání i při její recyklaci.

Tradiční pálená taška = 100% přírodní produkt

Střešní doplňky – jaké volit a na které si nechat zajít chuť
Ke každému modelu, povrchové úpravě a barevnému provedení pálené střešní tašky se rovněž vyrábí ucelená kolekce střešních doplňků. Jde o hřebenáče, prostupové tašky nebo anténní prostupy apod. A proč je dobré dát raději přednost keramickým střešním doplňkům před plastovými?
Keramické střešní doplňky jsou oproti obdobným výrobkům z plastu výhodnější proto, že jsou nejen stálobarevné a odolné proti UV záření, ale zabezpečují také dokonalou těsnost proti vodě a větru. Navíc díky tomu, že se jedná o stejný materiál, na střeše působí jednotně a plní tak i funkci estetickou.

Neodborná pokládka ovlivňuje záruku výrobce střešní krytiny

Vhodně zvolená kvalitní střešní krytina však ještě sama o sobě není zárukou stejně kvalitního výsledku v podobě správně zhotovené střechy. I dobře vybrané krytině totiž může uškodit ruka samozvaného odborníka, kvůli kterému je možné přijít i o záruku poskytovanou výrobcem. Doporučuje se tedy zajímat se o reference daného řemeslníka a zároveň také o podmínky, které je nutné splnit, aby se na střešní krytinu vztahovala záruka i po jejím položení. Na záruku může mít například vliv i pro laika tak „obyčejný“ jev, jako dimenze (profil) střešních latí nebo jejich nízká kvalita. Nedostatečnou nostností latí dochází k jejich prověšení a následnému poškození jak tašek, tak funkčnosti celé střechy. K dalším častým chybám při pokládce patří:

• nesprávné rozlaťování střechy
• nesprávně provedení hydroizolační vrstva
• nedodržení odvětrání krytiny
• špatně provedené přichycení tašky nebo jeho úplné opomenutí *
• nedostatečné nebo špatné rozmístění protisněhových zábran

* Pro přichycení tašky doporučuje TONDACH speciální příchytky ze žárově pozinkované oceli, pozinkované hřebíky či vruty / šrouby s protikorozní úpravou. Možné je také použití takzvaného drátkování vázacím drátem o určitém minimálním průměru.

Nejdelší záruku All Inclusive poskytuje TONDACH v délce trvání 33 let.

Pálené tašky TONDACH Figaro 11

Poslední novinky TONDACH – model pálené tašky i nový hřebenáč
Mezi poslední novinky českého výrobce pálené střešní krytiny patří plochá taška Figaro 11, která je od druhé poloviny roku 2014 vyráběna v České republice - výr. závod Hranice (dříve import z Rakouska). Jednoduchý tvar této moderní tašky propůjčuje střeše dokonale hladkou strukturu, kterou ocení nejen příznivci čistých linií. K této tašce přibyla letos další novinka – hladký hřebenáč č. 6, o šířce 22,5 cm, který je opět díky svému tvaru předurčen a stejně tak oblíben pro použití u moderních a designově jednoduchých střech. Lze jej ale kombinovat s úspěchem i s ostatními modely tašek – drážkovými taškami (Hranice 11, Francouzská 12) nebo taškami s vlnou (Samba 11, Románská 12).

Hladký hřebenáč č. 6

Pro více informací o jednotlivých modelech, způsobu výroby nebo aktuálních cenových akcích sledujte www.tondach.cz.