Nárůst cen energií má stoupající tendenci. Tyto skutečnosti nás nutí k hledání řešení, která povedou k úsporám energií. V České republice je většina rodinných domů postavena před rokem 2000 a tyto domy dnes stojí před otázkou jak uspořit energie. Bez zásahu do stavební konstrukce se to neobejde a většinou se spolu s rekonstrukcí řeší i otázka přiteplení stávají střešní konstrukce. Ne vždy je nutné spojovat nové zateplení s výměnou krytiny. Nová teplená izolace PIR od společnosti Puren se klade pod krokve, pod stávající minerální izolaci mezi krokvemi. Zde jsou doporučeny PIR izolace s oboustranným hliníkem, který nahrazuje celoplošnou parozábranu. Kotvení PIR izolace se provádí vruty do krokví přes integrované dřevěné latě (puren UKD) nebo přes celoplošnou OSB desku. Vzduchotěsnost střešní konstrukce je zajištěna u PIR izolace UKD přelepením spojů desek samolepicí AL páskou, u OSB panelů je vzduchotěsné řešení již ve spoji desek (příp. přelepíme parotěsnou páskou). Vzduchotěsné napojení panelů na zděné konstrukce provádíme parozábranou lepenou do tmelu.

zateplovaci panel s PIR izolaci

Dodatečně aplikovaná PIR izolace pod krokvemi s oboustranným hliníkem ubírá minimální místo ze strany interiéru (nesnižuje tak podchozí výšku), v létě snižuje prohřívání interiéru a v zimě velmi dobře izoluje již při malé tloušťce. Vlastnosti PIR izolace nejsou ovlivněny vzdušnou vlhkostí a deklarované hodnoty výrobcem zaručují dlouhodobou funkčnost. Přidáním izolační desky o tl. 60 mm zvýšíte tepelný odpor střešní konstrukce o 2,60 m2W/K.

zatepleni strechy PIR izolaci

Více naleznete na www.puren.cz. Montáž je velmi jednoduchá a stavebník si ji může provést svépomocí.

Zpracoval:
Ing. Luděk Kovář - technický servis
obchodní zastoupení puren GmbH pro ČR a SR
www.puren.com/cz